O Kościele

Według tradycji, opartej na zachowanym do połowy XVIII w. napisie w kościele, pierwsza świątynia w Targowisku miała być wystawiona w 2 połowie XI w., a parafię erygowano w 1293 r. W źródłach parafia jest wzmiankowana już w 1334 r, pisał o niej w XV wieku Jan Długosz. Przy parafii istniała duża biblioteka z której do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele ksiąg z XVI-XIX w. Nowa plebania została wybudowana w 1973 r. (poprzednia z 1909 r., również murowana, z powodu zawilgocenia już ok. 1968 r. nie nadawała się do zamieszkania).

O Patronie

Św. Tomasz Beckt jest patronem duchownych. Urodził się 1118 r. w Lodynie jako syn Normańskiej pary bogatych kupców. Po skończonych studiach w paryżu udał się do rodzinnego miasta, gszie pomagał swojemu ojcowi w interesach, oraz jako skarbnik miejski. W 1155 r. Król Henryk II mianował go swoim lordem kanclerzem, a 7 lat później prymasem. To wydarzenie wpłyneło na jego życie radykalnie, bo z karierowicza nawrócił się na pobożnego męża kościoła. W 1164 r. król ogłosił tzw. Konstytucje Klarendońskie, ograniczające znacznie prawa Kościoła na rzecz króla. Wraz z papieżem Aleksandrem III potępił te regulacje. Król wezwał wówczas Tomasza przed swój sąd w Northampton. Zamierzał go aresztować, uwięzić i urządzić proces. Prymas odwołał się do papieża i wezwał biskupów, by nie brali w nim udziału. Sam zaś potajemnie opuścił Anglię i udał się do Francji. Po 6 latach, w 1170 r., dzięki interwencji papieża i króla Francji, Henryk II zgodził się na powrót Tomasza do kraju. Traktował go jednak jako niewdzięcznika i głowę opozycji. Spokój ten nie trwał długo, bo wkrótce 4. rycerzy za zezwoleniem króla udali się do Canterbury, do pałacu prymasa. Nie zastali go tam, gdyż właśnie w katedrze odprawiał Nieszpory. Dobiegli do ołtarza i z okrzykiem „Śmierć zdrajcy!” zarąbali go na śmierć. Był wtedy 29 grudnia 1170 r. Przy ubieraniu biskupa do pogrzebu znaleziono na jego ciele włosiennicę i krwawe ślady od biczowania się. Zbrodnia wywołała oburzenie w całej Anglii i w świecie. W zaledwie trzy lata po męczeńskiej śmierci papież Aleksander III ogłosił Tomasza świętym i męczennikiem Kościoła.