„Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. „
– Ps 20,8

AKTUALNOŚCI

 

Archidiecezja Lubelska
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza Becketa
Targowisko 37
23-155 Zakrzew
tel. +48 84 680 94 20

 


Nasz kościół pod wezwaniem św. Tomasza Becketa w Targowisku jest bardzo cennym zabytkiem osiemnastowiecznego budownictwa drewnianego. Służy od ponad 250 lat jednej z najstarszych parafii na Lubelszczyźnie, utworzonej ok. 1293 r. W źródłach parafia jest wzmiankowana już w 1334 r., tj. w pierwszych latach panowania Kazimierza Wielkiego. W granicach parafii były m.in. tereny parafii Giełczew, Stara Wieś, Wola Gałęzowska, Wysokie. Uposażenie stanowiła dziesięcina z kilku wsi oraz kilka łanów pola. Tradycja podaje, że pierwsza świątynia była konsekrowana przez biskupa krakowskiego św. Stanisława ze Szczepanowa, co zapisano na belce tęczowej. Po pożarze kościoła w 1740 r. wzniesiono nowy kościół drewniany, który erygował biskup Kajetan Sołtyk, sufragan kijowski. Budowla ta szczęśliwie przetrwała do dnia dzisiejszego. Wiadomo, że kościół przechodził remont w roku 1858 oraz ostatni gruntowny w latach 1923 – 30, gdy przebudowano stropy i prezbiterium. W bliższych nam czasach wykonywane były doraźne, małe remonty z powodu niewielkich możliwości finansowych parafii. W latach 2003-2004 został przeprowadzony I etap remontu z pomocą środków z Ministerstwa Kultury. Wzmocniono elementy konstrukcyjne od zewnątrz, wymieniono część podwalin. Konieczna jest kontynuacja prac, by świątynia nie ulegała dalszej degradacji. Wiele elementów wymaga poprawki, jak choćby elewacja zanieczyszczona glonami, zagrożona opadami, niektóre elementy więźby dachowej. Konstrukcja jest niestabilna. Spękania na poziomie posadzki i na ścianach są coraz większe. Należy wykonać kompleksowy remont fundamentów i słupów wewnętrznych, następnie wykonać izolację przeciwwodną i termiczną, nową posadzkę, wyremontować ściany wraz z malaturą. To wszystko należy przeprowadzić z należytą starannością pod względem organizacyjnym i technicznym. Przygotowana została dokumentacja – ekspertyza mykologiczno-budowlana i projekt remontu zabezpieczającego nasz kościół, rozpisanego na poszczególne elementy począwszy od najpilniejszych. Wszystko to wymaga też dużych nakładów finansowych, sama parafia nie podoła zadaniom.

Zwracamy się więc z gorącą prośbą o pomoc w ratowaniu unikatowego obiektu sakralnego, do czego czujemy się zobowiązani. Wielkie walory turystyczno-krajoznawcze naszych terenów, które są „Bramą Roztocza”, obecność wielu zabytków ruchomych dodatkowo motywuje nasze starania i prośbę o pomoc.

Informacje o kościele:

Kościół powstał w latach 1746-50 z fundacji ks. Bonifacego Brodowskiego, proboszcza i właściciela dóbr targowiskich, na miejscu spalonej w 1740 r. wcześniejszej, drewnianej świątyni, która funkcjonowała tu pod tym samym wezwaniem co najmniej od końca XIII wieku.

Obiekt drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej, szalowany. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Wieża konstrukcji słupowo–ramowej od frontu z kruchtą w przyziemiu i przybudówkami po bokach. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną okazałym blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze otynkowane podzielone na trzy części, z dwoma rzędami kolumn po cztery sztuki z jońskimi kapitelami. Chór muzyczny usytuowany nad kruchtą z organami z 1950 r. Strop kolebkowy (o przekroju trapezu) w nawie głównej i prezbiterium. Stropy płaskie w nawach bocznych. Belka tęczowa z krucyfiksem. Polichromia (z lat 70-tych XX w.) przedstawiającą postać w plafonie Świętego Tomasza Becketa. W skład zespołu kościelnego wchodzi ponadto drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z XVIII w., przebudowana w 1920 r.

 

 

OGŁOSZENIA

Realizacja projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego

Parafia pw. św. Tomasza Becketa Targowisko

Każda parafia ma różne potrzeby i wyzwania, z którymi się mierzy. Również Parafia Turobin przez lata z dużym wysiłkiem prowadzi różne prace związane z troską o świątynię. Tym bardziej dziękujemy Księdzu dziekanowi i Parafianom za tak życzliwe przyjęcie w grudniu i kwietniu, za tak konkretne wsparcie naszej parafii w Targowisku; remontu naszego kościoła.

W połowie kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy po długich staraniach i przygotowaniach prace nad realizacją projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego 700-letniej Parafii pw. św. Tomasza Becketa w Targowisku – remont zabezpieczający drewnianego kościoła”, na co uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Dzięki dużemu wysiłkowi samych parafian, pomocy gminy Zakrzew, ale również dzięki podziwu godnej ofiarności Parafian Turobina przeprowadziliśmy większość prac i w październiku wróciliśmy do kościoła. Możemy dalej prowadzić prace, których całkowity koszt wynosi 1 833 tys. zł, a potrzebny wkład własny – 20% całkowitej sumy, czyli prawie 370 tys. zł.

Z przewidywanych prac został już wykonany remont zewnętrznych i wewnętrznych fundamentów, fundamentów wieży, lewarowanie i umocowanie wewnętrznych słupów, które wcześniej tak naprawdę nie podtrzymywały, tylko obciążały konstrukcję. Położono nowe warstwy solidnego podłoża, wykonana została nowa posadzka nawiązująca do poprzedniej, nowe odwodnienie, pozioma i pionowa izolacja przeciwwodna i termiczna, impregnacja, zabezpieczenie więźby dachowej, ocieplenie całego stropu kościoła. Z planowanego poprawienia konstrukcji wież zrobiła się wymiana niemal całości. Jak to zwykle bywa w trakcie prac, wyszło wiele koniecznych napraw, m.in. całkowita wymiana wielu podwalin. Wszystko za zezwoleniem konserwatora. Prowadzone są prace nad wymianą części instalacji elektrycznej i połączeń, monitoringu, oświetlenia kościoła z zewnątrz. Z wiosną ruszyliśmy z pracami nad oczyszczeniem, zabezpieczeniem i malowaniem elewacji zewnętrznej w kolorystyce zbliżonej do dotychczasowej.

 

Dużo tego, a tak naprawdę większość mało widoczna. I dużo przed nami….

 

Ks. Andrzej Kapica

 

MSZE ŚWIĘTE

Msze Święte

W dni powszednie:   8:00
18:00 (w maju)
17.00 (w październiku)

W niedzielę:     8:00 i 10:00 w Targowisku
11:30 w kaplicy w Tarnawce